Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на ЛЕОН.БГ Бизнес услуги ЕООД

 

1.    Кои са ЛЕОН.БГ Бизнес услуги?

ЛЕОН.БГ Бизнес услуги (Дружеството) предоставя пълно счетоводно обслужване на своите клиенти. 

2.    Какво е GDPR (General DataProtection Regulation - "GDPR")

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността наличните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни.  

3.    Цел на Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни (Политика)

Тази политика има за цел да запознае потребителите на нашия сайт с принципите на защита на личните данни, който спазваме, както и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат достъпени, използвани или съхранявани без изрично да сте дали съгласие за това и без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка.  

4.    Отговорен служител

Тази политика е одобрена от управителя на Леон.БГ Бизнес услуги ЕООД на 01.09.2019 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката, съхранението и използването на лични данни. Дружеството е ангажирало и служител Пенка Андреева, отговорен за спазването на политиките по защита на личните данни, с който можете да се свържете при неясноти, относно прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: p.andreeva@leon.bg или на телефон +359 / 889 505 315. 

5.    За какво можем да използваме вашите данни?

5.1. Всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми са необходими, за да отговорим на ваша нужда или поискана от вас услуга. За да предоставяме качествено услугите си се нуждаем от ваши идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимостот вида на исканата услуга – например, създаване на профил и ползване на услугите,които предоставяме посредством платформа наречена LEMS. LEMS е клиентска платформа разработенапо поръчка на Леон.БГ, даващ достъп на нашите клиенти до продукт, с който да изготвят фактури, да проверяват задълженията си, да следят имат ли неплатени фактури и др.

5.2. Изпращане на електронни съобщения, касаещи счетоводното обслужване, например получаване на информация за изготвени заплати вие можете да възразите по лесен и удобен начин, като се свържете с търговският си представител Анелия Василева на тел. 0885 531 555 или изпратите е-мейл до office@leon.bg, като ние ще преустановим изпращането  до вас на всякакви мейли, касаещи счетоводното ви обслужване.  

6.    Кой може да има достъп до вашите данни?

6.1. Не предоставяме достъп до вашите лични данни на трети лица без изрично писмено съгласие от вас.

7.    Какви права имате?

7.1.  Право на информация: 

Вие имате право да получите информация с каква цел и на какво основание обработваме вашите данни,за какъв срок, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

7.2. Право на достъп: 

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани в LEMS приложението ни по всяко време чрез логване в своя профил.

7.3. Право на коригиране: 

По всяко време може да поискате да коригираме погрешно записани и/или съхранявани ваши лични данни. 

8. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита наличните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това сеобърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни, за да обсъдим възникналия въпрос.